Stars, like dust, Season 2

Morthan-Menneskelig-Mexican Standoff

Dark Ascendance er blevet inviteret til at besøge vores Plasmide ven i hans private gaskammre.
På vejen er vi rendt ind i en skærmydsel mellem slagskibene Prostetic Conscience (FdE) og Kiss My Ass (M).

Fire medlemmer af vores mandskab har ufornuftigt valgt at bryde vores aftale med Kiss My Ass’ kommandant Dominar Multiplex, om kun at sende en person over for at hente frk. Izirih og de er nu blevet taget gæster ombord.

Comments

LarsGottlieb Onkel_Thorsen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.