Stars, like dust, Season 2

På vej til Chan cau....

Nooo we dit not just do that....

Har sagt farvel til piraten med den store hat og hans Crew.

Vi møde et stort Blue Suns skib, Haknes genkender en af sine gamle elever, og de har lille samtale hvor de svinder hinanden til. De har to jumps til planeten og vi har et.
Vi hopper vider af de officiel hoppe veje. Og bliver mødt af en karentene zone da der er undtagelse tilstand ned til planeten. Batohdig får et flip og skeler alt og alle ud.
Harkenes er ved at ombygge en suttel til at ligne en af deres skibe. K’shanan er besluttede på at tage direkte over til skibet " so Munch for subeltit"

Mary Bluebell snakker med lederen af skibet og for overtalet ham til at hun kan komme på besøg og snakke ( og prøve at overtale ham til vi kan tage ned til planeten) hun for lov og skynder sig at tage k’shanan med inden hun kommer i ulykker.
Vi kommer der over og bliver modtaget fint. Mary for en rundtur på skibet mens katten lister af sted og slår vagterne bevidstløs og putter dem i skabe.
Rundtur ender i en kahyt hvor Mary løber væk fra med ham efter sig.
K’Shanan er ved at neutralisere dem i sove vagt skifte rummet. Mary kommer løbene forbi og får dem til at blive forvirret over om ham der er efter hende er på deres side eller ej. K’shanan får skudt de to sidste ned i forvirng og lukket døren ind til rasten af rummet med sovende vagter. Soldaterne fik døren åbne igen, men de trode desværre ikke på at vi var roomservise og begyndtet at skyde på os. K’shanan fik netaliseret de 5 der var efter os, efter harkenes lukkede rasten bag døre.
Alt imens ACE drillede comando broen med oprigtig spørgsmål, så de havde fokus andet steds end på rasten af skibet. Tysk polka musik blev også brugt. Soldater skibet skød efter vores skib som ACE fik om bag et andet og større skib.

Edit: Harkness fik også moret sig lidt med at få spacet et par stykker og lidt leg med deres brandbekæmpelsessystem.

Tilsidst fik K’shanan neutralisere alle 34 mænd på skibet. Men fik pos trumatisk stress over den villde kamp dem minde om tidligere oplevelser.

Blue Suns dukker frem….

ACE

Comments

LarsGottlieb elveejay

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.