Stars, like dust, Season 2

Ren Gas

Ombord på det forladte generationsskib, fandt og frelste vi en Plasmide-Indiana Jones, fra en grufuld tornebusk.

Inde i en plasticsæk som Greys havde proppet ind i skibet fandt vi afdøde Greys i rumdragter nogle med Blasters.

Comments

LarsGottlieb Onkel_Thorsen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.