Stars, like dust, Season 2

Sabotage af militære base

Horasas og sharnar undersøgt om Mary var kommet til skade under den store ilt eksplosion. Det var hun ikke rigtig. Og maskinen kunne ikke finde ud af det da Sharara havde lagt sig op på briksen ved hende.

Horars og sharna styrter Ace til hjælp med at undersøge og finde og saboter raketterne. De skyder alle ned der stå i vejen. Desværre er de bevægede sig i den forkert retning men venner om og finder raketterne og kontrol rummet efter guidening af Mary der har fundet nogle tegninger.
De får nulstillet rakkeren og er ved at saboter kontrolrummet.

Comments

LarsGottlieb kir_wistrup

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.