Navlen

Denne gigantiske rumbase er så stor, at den har sin egen tynde atmosfære, der dog mest består af udstødningsgasser fra diverse raket motorer og udsivne luftarter fra de forskellige celler (ambasader mv.) i Navlen.

Ting er bygget uden på og uden på i så lang tid at de ældste arkiver ikke længere kan afkodes – de racer der har lavet dem er forsvunedet, og det er dem der kom efter dem også, og så videre i 5-6 niveauer. Ingen ved således præcis hvor længe Navlen har eksisteret, men man ved med sikkerhed at det er mere end 216 millioner år gammel, for man har optegnelser fra Volon’er der kom til på det tidspunkt.

Fra tid til anden er større eller mindre dekomissionerede rumskibe blevet indsat, påsat og tilsat på mere eller mindre kreative og/eller destruktive måder. Det er derfor ikke ualmindeligt at komme ned ad en gang hvor der så pludselig stikker en raketmotor ud af væggen fra et gammelt rumskib som nu er blevet en del af basens struktur.

Nogle steder går man gennem “døde” celler, som fx kunne være en ambassade fra en race der er uddød for tusinder eller millioner år siden.

Her har de fleste sentiente nationer der har en interesse i en form for samhandel en ambassade og et sæde i det galaktiske senat.

Desuden er her et sammensurium af besøgende af mere eller mindre permanent karakter, diverse handelshuse har permanente kontorer og forretninger her, og der er livlig handel på tværs af ellers uoverstigelige mure som racernes basale kemi og levevilkår.

Navlen

Stars, like dust, Season 2 LarsGottlieb LarsGottlieb