Noon'aan

Noon’aan ligner en klassisk “Grey”, og er noget mindre og mere spinkle end mennesker. Af årsager som de få overlevende holder for sig selv, blev deres ellers relativt store og stolte imperie udraderet af Plasmiderne for omkring 850 T-år siden.
grey-alien-81.jpg
Noon’aan

Planeter blev lagt øde, og Noon’aans var jaget vildt i det, der tidligere var deres eget hjem-rum.

Et fragtskib passerede forbi systemet Sol, fyldt med flygtninge. Man havde tænkt sig at gemme sig på en måne til tingene var faldet lidt til ro. Skibet var hastigt udstyret til at kunne lande (noget det ellers ikke var skabt til) på en måne og blive til en skjult rumstation og hjem for de ca. 1000 ombordværende. Men noget gik galt. Planen var ellers sund nok: solsystemet var befolket af primitive væsner, der ikke engang havde forladt deres fødeplanet. Et sted, hvor plasmiderne forhåbenligt ikke ville lede.

En lækage tvang dog skibet til at søge mod Jorden for at tanke luft. Samtidigt var menneskene ved at teste de første overlydsfly. Fragtskibet kunne ikke undvige, og flyet kunne ikke se skibet før det var for sent pga. radarskjoldet. Sammenstødet var frygteligt, og fatalt for flyet og særdeles alvorligt for det store fragtskib.

Fragtskibet styrtede mod Jorden, og landede i ørkenen ved Roswell.

De overlevende blev reddet af de lokale, men de barmhjertige Sameritanere viste sig dog i første omgang at være knapt så barmhjertige. Man var blevet inkvarteret pænt, jovist, men et gyldent fængsel var stadig et fængsel, og man fik ikke lov at sørge over de, der ikke klarede styrtet, da disse blev obduceret (dissekeret) af menneskene.
grey-alien-picture.jpg
Navigatøren fra fragtskibet. Billede fra 20. Juli 1947. Kilde: US Army

Kaptajn Nui’ri forsøgte dog at kommunikere med deres redningsmænd/vogtere, og dette lykkedes dog snart, da lysten til dette var gensidig. Selv om man blev behandlet pænt, fortsatte man dog med at blive holdt fanget i barakker. Dette kunne kaptajnen dog til dels godt se fornuften med, da det ikke var sikkert at alle ville behandle dem lige venligt. Og menneskene havde omhyggeligt samlet hver en stump af skibet sammen. Man var skjult for plasmiderne.
alien_grey_pilot_lg.jpg
Kaptajn Nui’ri i sin flight suit

10 år senere fik man dog et gennembrud i forhandlingerne. Russerne havde sendt Sputnik ud i rummet, og snart fulgte Yuri Gagarin. Amerikanerne måtte gøre noget. Man kunne ikke havde siddende på sig, at russerne var dem teknologisk overlegne.
Nui’ri så sin chance, og tilbød amerikanerne hjælp, men for en pris. Man ville ikke længere leve i isolation, men som en del af menneskeheden.
For ikke at vække opsigt, byggede man nogle “mechs” som en Noon’aan kunne sidde i, og som lignede et menneske. Disse mechs blev testet først på NASAs team af ingeniører og videnskabsfolk. Bl.a. overtog Nui’ri rollen som Werner von Braun, hvis død ved et biluheld blev holdt hemmeligt af myndighederne.


I dag lever Noon’aans stadig blandt mennesker. Altid i skjul, da man ikke ønsker endnu en gang at mærke Plasmidernes vrede.

De har deres eget samfund i Nordamerika, og ledes i dag af et Council of Thirteen.

Faces:

Det siges at Rådet (og Noon’aans generelt) arbejder på at deres race skal genopstå. Måske i sameksistens med menneskene. De ønsker også, at blive fri for Plasmiderne. På den ene eller den anden måde.


Kun få kender Noon’aans eksistens. Muligvis har Harkness kommet til at hacke en flådedatabase en gang hvor der stod noget om dem…men han har aldrig mødt dem. Ma’naa er helt sikkert kendt af Bartholdy, da vores kaptajn sikkert har købt en del antikke one-of-a-kind ting af ham. Ma’naa er manden man går til, når man vil have noget specielt og har mange penge. Men det er nok de færreste der ved, at den pæne, ældre herres ansigt blot er en maske/hjelm…

Noon'aan

Stars, like dust, Season 2 LarsGottlieb Onkel_Thorsen